Pey Vocaal, 25 januari 2015

Doek valt voor Pey Vocaal

Met pijn in ons hart hebben wij begin dit jaar besloten ons koor Pey Vocaal op te heffen. Vorig jaar nog vierden we ons 60 jarig jubileum, maar door het onomkeerbare teruglopende aantal leden, is het voor ons niet langer mogelijk het repertoir te brengen waar we zo van houden. Samen hebben we uitvoerig alle mogelijkheden bekeken, maar geen van de opties bleek levensvatbaar. Er werd daarom gekozen voor een waardig einde.

De dirigent en leden bedanken allen die op enige wijze belangstelling toonden in onze activiteiten, onze donateurs en de vele mensen die ons steunden door een bloemetje te kopen tijdens onze jaarlijkse bloemenacties.

De vereniging is per besluit van de algemene ledenvergadering ontbonden per 1 maart 2018. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen tot 1 juni 2018 voor eenieder op afspraak ter inzage bij de penningmeester dhr. P. Hamer, te contacteren via deze website. Het plan van verdeling is ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40175242